• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  हाम्रो बारेमा

  पशु क्वारेन्टाईन कार्यालयनेपालगंजको कार्यक्षेत्र बांकेबर्दिया र दाङ्ग जिल्ला रहेका छन । कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रका ३ वटा जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार कुनै पनि भारतसंगको सिमाना नाका वा जिल्ला भित्रका बिन्दुहरुमा कार्यालयले क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट राखी पशुपशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीहरुको पैठारीनिकासीओसारपोसारमा आवश्यक क्वारेन्टाईन प्रक्रिया संचालन गर्न सक्ने प्राबधान अनुरुप तपसील बमोजिमका चेकपोष्टहरु हाल क्रियाशिल रहेका छन्


  अरु पढ्नुहोस्

  डा. भक्त निउरे

  (कार्यालय प्रमुख)
  बरिष्ठ पशु चिकित्सक

  इन्दु रेग्मी

  (सूचना अधिकारी)
  पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक
   9849969226
  उदेश्य
 • पशु क्वारेन्टाईन कार्यालयनेपालगंजको कार्यक्षेत्र बांकेबर्दिया र दाङ्ग जिल्ला रहेका छन । कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रका ३ वटा जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार कुनै पनि भारतसंगको सिमाना नाका वा जिल्ला भित्रका बिन्दुहरुमा कार्यालयले क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट राखी पशुपशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीहरुको पैठारीनिकासीओसारपोसारमा आवश्यक क्वारेन्टाईन प्रक्रिया संचालन गर्न सक्ने प्राबधान अनुरुप तपसील बमोजिमका चेकपोष्टहरु हाल क्रियाशिल रहेका छन् :

  १. पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्टनेपालगंजबांके

  २. पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्टगुलरियाबर्दिया

  ३. पशु क्वारेन्टाईन अस्थाई चेकपोष्टभालुवाङ्गदाङ्ग

  पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट नेपालगंज र गुलरिया स्थापना काल देखि नै संचालनमा रहेको छ भने पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्टभालुवाङ्ग चाहिं पशुपशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको पैठारीनिकासीओसारपसारको चापअवस्थाआवश्यकता अनुसार अस्थाई रुपमा आ.व. २०६८/०६९ को मंसिरमा स्थापना भई संचालनमा आईरहेको छ ।

 • सूचना / समाचार
  शीर्षक डाउनलोड
  २०७७ आश्विन महिनाको पूँजीगत खर्चको फाटँवारी
  २०७७ आश्विन महिनाको चालु खर्चको फाटँवारी
  अबैध पैठारी नियन्त्रण कार्यदल गठन तथा परिचालन कार्यक्रम आ.ब. २०७७/०७८
  थप हेर्नुहोस्
  प्रकाशन
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५
  राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८
  जलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७
  पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  पन्छीपालन नीति, २०६८
  दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४
  थप हेर्नुहोस्
  अन्य डाउनलोडस्
  शीर्षक डाउनलोड
  पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, नेपालगंज एक परिचय
  क्वारेन्टाइन यसको उदेश्य र महत्व
  थप हेर्नुहोस्
  थप हेर्नुहोस्

  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.