slide1
क्वारेन्टाइन समन्वय बैठक २०७७ बर्दिया
slide1
अबैध पैठारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीहरुसँग सीमा नाकामा संयुक्त गस्ती
slide1
सीमा नाकामा रहेका फार्महरुबाट पन्छीहरुको नमुना सर्भिलेन्स गर्दे
slide1
सीमा नाकामा रहेका फार्महरुबाट पन्छीहरुको नमुना सर्भिलेन्स गर्दे
slide1
सीमा नाकामा रहेका फार्महरुबाट पन्छीहरुको नमुना सर्भिलेन्स गर्दे
slide1
खसी बोकाको Nasal, Ocular, Serum नमुना संकलन गर्दे
slide1
अबैध पैठारी नियन्त्रण कार्यदल गठन तथा परिचालन कार्यक्रम आ.ब. २०७७/०७८
slide1
अबैध पैठारी नियन्त्रण कार्यदल गठन तथा परिचालन कार्यक्रम आ.ब. २०७७/०७८
slide1
अबैध पैठारी नियन्त्रण कार्यदल गठन तथा परिचालन कार्यक्रम आ.ब. २०७७/०७८
slide1
कार्यालय प्रमुख Chief

डा. भक्त निउरे


बरिष्ठ पशु चिकित्सक( रा.प.द्धि. )
९८५११०९६१४
सूचना अधिकारी Chief

इन्दु रेग्मी


पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक( )
9849969226

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
पन्छीपालन नीति, २०६८
दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८
जलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७
पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्

   अन्य डाउनलोडस्

शीर्षक डाउनलोड
पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, नेपालगंज एक परिचय
क्वारेन्टाइन यसको उदेश्य र महत्व
थप हेर्नुहोस्

   ग्यालरी   थप हेर्नुहोस्

   भिडियो ग्यालरी    थप हेर्नुहोस्

  सम्पर्क

पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

फोन. : ०८१-५२६९४५

फ्याक्स :

ईमेल: aqonepalgunj@gmail.com

वेव :www.aqonpj.gov.np

FOLLOW US:

   हाम्रो नक्सा