नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 पशु सेवा विभाग http://www.dls.gov.np/ne/
2 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय https://www.moald.gov.np/
3 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/