नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
मिति २०७८ साल साउन २६ गते अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय बोईलर कुखुरा नष्ट