नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
सुचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बढाबढको सूचना सुचना/ समाचार 2080-03-03 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्
2 पैठारी सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सुचना/ समाचार 2079-11-10 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्
3 कुखुरा पालक व्यवसाय संघ जिल्ला कार्य समिति, बाँके / बर्दिया को जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके लाइ अनुरोध सम्बन्धमा सुचना/ समाचार 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्
4 मिति २०७८ साल साउन ३१ गते प्रतिवन्धित भारतीय व्रोइलर कुखुराका चल्लाहरु बरामद गरी नष्ट सुचना/ समाचार 2078-04-30 aqonpj.gov.np विवरण हेर्नुहोस्
5 मिति २०७८ साल साउन २६ गते अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय बोईलर कुखुरा नष्ट सुचना/ समाचार 2078-04-26 aqonpj.gov.np विवरण हेर्नुहोस्
6 अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय बोईलर कुखुरा नष्ट सुचना/ समाचार 2078-04-02 aqonpj.gov.np विवरण हेर्नुहोस्
7 अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय माछा नष्ट सुचना/ समाचार 2078-04-02 aqonpj.gov.np विवरण हेर्नुहोस्