नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
अर्धबार्षिक प्रगति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 half yearक्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र अर्धबार्षिक प्रगति 2080-09-26 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
2 half year नष्ट लिलाम प्रगति अर्धबार्षिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
3 half yearआयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति अर्धबार्षिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
4 अर्धबार्षिक प्रगति अर्धबार्षिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्