नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
खर्चको फाटवारि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 आश्विन महिनाको खर्चको फाटवारि 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
2 चैत्र महिनाको खर्चको फाटवारि 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
3 पुष महिनाको खर्चको फाटवारि 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्