पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट

गुलरिया बर्दिया

084-420491

aqonepalgunj@gmail.com


पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट को कर्मचारी विवरण
S.No Photo Name Department Designation Phone Email

  सम्पर्क

पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

फोन. : ०८१-५२६९४५

फ्याक्स :

ईमेल: aqonepalgunj@gmail.com

वेव :www.aqonpj.gov.np

FOLLOW US:

   हाम्रो नक्सा