• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  प्रतिबेदन
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  3 2077 मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिबेदन 2076-12-18 View
  4 2077 कार्तिक महिना राजस्व आम्दानीको विवरण प्रतिबेदन 2076-12-18 View
  5 2077 कार्तिक महिना पुँजीगत खर्चको फाँटवारी प्रतिबेदन 2076-12-18 View
  6 2077 कार्तिक महिना चालु खर्चको फाँटवारी प्रतिबेदन 2076-12-18 View
  7 2077 कार्तिक महिना तथा प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन 2076-12-18 View
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.