• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 २०७७ आश्विन महिनाको पूँजीगत खर्चको फाटँवारी सूचना तथा समाचारहरु 2076-12-18 admin View
  2 २०७७ आश्विन महिनाको चालु खर्चको फाटँवारी सूचना तथा समाचारहरु 2076-12-18 admin View
  3 अबैध पैठारी नियन्त्रण कार्यदल गठन तथा परिचालन कार्यक्रम आ.ब. २०७७/०७८ सूचना तथा समाचारहरु 2076-12-18 admin View
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.