• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  कार्यविधि/ निर्देशिका
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  5 पन्छीपालन नीति, २०६८ कार्यविधि/ निर्देशिका 2068-09-01 View
  6 दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४ कार्यविधि/ निर्देशिका 2064-12-02 View
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.