परिचय

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) को मार्गदर्शनहरुविश्व व्यापार संगठन (WTO) संग सेनेटरी र फाईटोसेनेटरी प्राबधानहरु (SPS Measures) लागू गर्न भएको संम्झौता अनुरुप आयात निर्यातओसारपसार गरिने पशुपशुजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्रीबाट देशमा रोग भित्रिन नदिन र जनधनको क्षति हुन नदिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट जारी भएका जोखिम बिश्लेषणखाद्य परिक्षणप्रयोगशाला परिक्षण लगायतका सम्बन्धित क्वारेन्टाईन मापदण्डहरुलाई आधार मानी आयात निर्यात प्रकृयालाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ तथा सो को नियमावली २०५६ मा उल्लेख गरिएको क्वारेन्टाईन सम्बन्धी ब्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि यस कार्यालयको ब्यवस्था गरिएको हो । बि.सं. २०५० साल बाट मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बांकेको नेपालगंजमा पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्टको स्थापना भएको र बि.सं. २०६१ बाट पशु क्वारेन्टाईन कार्यालयको रुपमा संचालन गरिएको हो ।

उद्देश्य

पशु क्वारेन्टाईन कार्यालयनेपालगंजको कार्यक्षेत्र बांकेबर्दिया र दाङ्ग जिल्ला रहेका छन । कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रका ३ वटा जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार कुनै पनि भारतसंगको सिमाना नाका वा जिल्ला भित्रका बिन्दुहरुमा कार्यालयले क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट राखी पशुपशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीहरुको पैठारीनिकासीओसारपोसारमा आवश्यक क्वारेन्टाईन प्रक्रिया संचालन गर्न सक्ने प्राबधान अनुरुप तपसील बमोजिमका चेकपोष्टहरु हाल क्रियाशिल रहेका छन् :

१. पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्टनेपालगंजबांके

२. पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्टगुलरियाबर्दिया

३. पशु क्वारेन्टाईन अस्थाई चेकपोष्टभालुवाङ्गदाङ्ग

पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट नेपालगंज र गुलरिया स्थापना काल देखि नै संचालनमा रहेको छ भने पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्टभालुवाङ्ग चाहिं पशुपशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको पैठारीनिकासीओसारपसारको चापअवस्थाआवश्यकता अनुसार अस्थाई रुपमा आ.व. २०६८/०६९ को मंसिरमा स्थापना भई संचालनमा आईरहेको छ ।

कार्य क्षेत्र :

.

  सम्पर्क

पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

फोन. : ०८१-५२६९४५

फ्याक्स :

ईमेल: aqonepalgunj@gmail.com

वेव :www.aqonpj.gov.np

FOLLOW US:

   हाम्रो नक्सा